Program 2012

Heile Programmet

 
Fredag

Kl 09
Krundalen rundt på ski.
Skitur rundt fagraste u-dalen i verda, med tindevegleder og krundøl Steinar Bruheim frå Jostedal Breførarlag.
Oppmøte Jostedal Hotell klokka 09.00
Turen startar på Gjerde, så Haugafjellstølen, Hauganosi, Steinmann, Høgste Breakulen, Kvitekulen, Tverranibba, Røykjedalen. Bæring av ski til Haugafjellstølen omlag, og litt bæring ifrå under Røykjedalsstølen. Fjellski, vindtette klede, feller, skismurning etc.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris:300nok

Kl 09
Rednings og oppfriskingskurs brevandring
Som utgangs punkt er dette ein workshop, der opplegget blir til i dialog med deltakarane. Forløpet kunne se ut som følgende:

Fyrste dagen bruker me i nedre del av Nigardsbreen, her friskar taulaget opp vegval og taulagsrutinar. Etter lunsj går me gjennom redning med og utan talje, Hjelpetalje-metoden (1:2) som er den redningsmetoden som er mest brukt på brekurs i dag.

Dag to held fram med redning og bygger vidare på hjelpetaljen til (1:6) og ser også på kva taulaget kan gjere når ein skadd person er i sprekka. Me snakkar og litt om den organiserte redningsteneste, kva gjer me om me må flytte ein skada person til ein annen plass på breen?

Overnatting på Bretun - Jostedalen breførarlag sitt kursbygg, Her er det mogeleg å overnatte frå torsdag kveld til søndag.
 
Kurset forutset NF-brekurs eller tilsvarande erfaring frå eigne turar

Kl 19

Jubileumskveld og foredrag i høve Jostedalsbreen Nasjonalpark 20 års Jubileum.

Velkomen til markeringa ved

 

Ivar Kvalen – leiar i nasjonalparkstyret og ordførar i Luster

 

Jostedalsbreen nasjonalpark – bruk og vern gjennom 20 år, ved Tom Dybwad tidlegare Nasjonalparkforvaltar og Anne Rudsengen Statens Naturoppsyn Jostedalsbreen.

 

Fotoprosjekt om naturarven Mette F. Reinertsen – rektor ved Jostedal skule – fortel om og presentere fotoprosjekt.

 

Jostedalsbre-kake og kaffi

 

Brevandring på Jostedalsbreen, fra nytteferdsel til friluftsliv.
ved André Horgen Høgskulelektor ved Høgskulen i Telemark.

Kl 21
Brekviss
På Jostedal hotell med Quizmaster Grov og Quizmaster Bjørhusdal.
Tradisjonell Jostedalsquiz med finurlege spørsmål om stort og smått.

Laurdag

Kl 09
Vangsen spesial, ”Åttetalsturen”.
”Åttetalsturen” med førar Bjørnar Bjørhusdal frå FimbulJostedal. Ein skikøyringstur med to lange oppoverbakkar og ditto nedoverbakkar. Vangsen frå ei ny side.
Utstyr eigna for bratte bakkar, feller, vindtette klede etc.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris: 300nok

Kl 09
Rednings og oppfriskingskurs brevandring
Som utgangs punkt er dette ein workshop, der opplegget blir til i dialog med deltakarane. Forløpet kunne se ut som følgende:

Fyrste dagen bruker me i nedre del av Nigardsbreen, her friskar taulaget opp vegval og taulagsrutinar. Etter lunsj går me gjennom redning med og utan talje, Hjelpetalje-metoden (1:2) som er den redningsmetoden som er mest brukt på brekurs i dag.

Dag to held fram med redning og bygger vidare på hjelpetaljen til (1:6) og ser også på kva taulaget kan gjere når ein skadd person er i sprekka. Me snakkar og litt om den organiserte redningsteneste, kva gjer me om me må flytte ein skada person til ein annen plass på breen?

Overnatting på Bretun - Jostedalen breførarlag sitt kursbygg, Her er det mogeleg å overnatte frå torsdag kveld til søndag.

Kurset forutset NF-brekurs eller tilsvarande erfaring frå eigne turarKl 10
Familierafting på Jostedøla med Elvepurka
Aldersgrense 8 år.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris: 300nok
Kl 10
Barneklatring
Klatring og grilling og kos

Kl 10
Klatring i klatrefeltet ved Breheimsenteret.
Aldersgrense 6 år.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris: 100nok

Kl 11
Bratt veg opp! Gastrotur med fjellførosof Kåre Øst
Ein tur opp Myrhønna eller Biskehønna - alt etter kvar tilhøva er best.
Ein luftig og bratt tur med noen korte klatrepassasjar, og lunsj.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris:300nok

Kl 14
Rafting
Raftingturen med Elvepurka held fram for dei tøffaste, eller du kan kome på turen her og rafte nedste del av Jostedøla, kanskje Noregs tøffaste rafting?
Aldersgrense 12 år.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris: 550nok

Kl 21
Brepub med Infidels

Brepub med Infidels på Jostedal Hotel.
150nok
 

Søndag

Kl 09

Breturen du drøymer om.
Usedvanleg bretur med Tindevegleiar og Nigardsbre-veteran Steinar Bruheim fra Jostedalen Breførarlag. Turen går oppover brefallet til Nigardsbreen, mellom djupe bresprekkar og høge istårn.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris: 300nok

Kl 10
Familierafting på Jostedøla med Elvepurka
Aldersgrense 8 år.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris: 300nok

Kl 10
Barneaktivitetar
Opplevingar i blåisen på Nigardsbreen og grilling ved brevatnet

Aldersgrense 6 år.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris: 100nok

Kl 11
Med breen i tunet - kulturhistorisk vandring i Mjølversgrendi.

Kva kan kjende og ukjende kjelder seie oss om framrykkinga til breane på 16- og 1700-talet?
Ved Oddmund L. Hoel - styremedlem i Jostedal historielag og historikar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris: 100nok

Kl 14
Rafting
Raftingturen med Elvepurka held fram for dei tøffaste, eller du kan kome på turen her og rafte nedste del av Jostedøla, kanskje Noregs tøffaste rafting?
Aldersgrense 12 år.
Påmelding: post@brefestivalen.no 576 83 250
Pris: 550nok

 

 

Norsk Brefestival 20©10